Kursy o oprogramowaniu Exchange

Interesuje Cię program Microsoft Exchange? Ta platforma obsługi wiadomości działa w środowisku Windows Server. Zawiera funkcje poczty elektronicznej, planowania i obsługi niestandardowych narzędzi współpracy. Nauczymy Cię instalować, wdrażać, zarządzać i wspierać oprogramowaniem Exchange Server w Internecie i chmurze.

     | 

    Loading...