Współpraca

Poniższe kursy pomogą Tobie poprawnie zaplanować, wdrożyć i administrować pakietem usług Microsoft, które wspierają współpracę, komunikację i produktywność (Lyn, SharePoint, Exchange). Dowiedz się również, w jaki sposób możesz skorzystać z tych usług dostępnych w chmurze.

     | 

    Loading...